O nama

Udruženje studenata doktorskih studija i mladih istraživača Srbije (Doktoranti Srbije) je osnovano 2010. godine sa ciljem da radi na unapređenju i razvoju zajednice studenata doktorskih studija i mladih istraživača Republike Srbije i njene uloge u društvu kroz: podsticanje komunikacije, razmene ideja, saradnje, kontakata između studenata doktorskih studija i mladih istraživača; kontakata između akademske zajednice i subjekata iz privrede, poboljšanje protoka informacija unutar organizacije studenata doktorskih studija i mladih istraživača; saradnju, umrežavanje i udruživanje sa organizacijama, grupama i pojedincima koji se bave istom ili sličnom delatnošću, kako na nacionalnom, tako i na internacionalnom nivou.

Aktuelne teme kojima se Doktoranti Srbije bave su:

Kvalitet doktorskih studija u Srbiji

Finansiranje doktorskih studija

Zdravstvena i socijalna zaštita doktoranata i maldih istraživača

Međunarodna saradnja u oblasti nauke

Odliv mozgova iz Srbije