Kontakt

Udruženje studenata doktorskih studija i mladih istraživača Srbije

Adresa:
Univerzitet u Novom Sadu
Trg Dositeja Obradovića 5
21000 Novi Sad
Srbija
Tel: 063 585 136
Fax: 021 485 133 ili 063 298 318
E mail: office@doktoranti.org.rs
Web: www.doktoranti.org.rs

Kontakt:
Slobodan Radičev
063 585 136

Šeruj...Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page