Skup: DOKTORSKE STUDIJE U SRBIJI

ZAKLJUČCI SA SKUPA: DOKTORSKE STUDIJE U SRBIJI

26. septebra 2011. godine će se održati skup: DOKTORSKE STUDIJE U SRBIJI. Skup organizuju Doktoranti Srbije u saradnji sa HERE timom (Higher Education Reform Experts), GOMES projektom, Univerzitetom u Novom Sadu, Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu, Savezom studenata Beograda uz podršku TEMPUS kancelarije. Na konferenciji se očekuje učešće ključnih ljudi iz državnih institucija koji spremaju novu strategiju doktorskih studija u Srbiji. Jedan od glavnih fokusa skupa će biti način finansiranja doktorskih studija.

PROGRAM SKUPA:

11.00 – 12.00

Pozdravna reč rektora Univerѕiteta u Novom Sadu, prof. dr Miroslav Vesković i prof. dr Ilija Ćosić dekan Fakulteta tehničkih nauka

Doktorske studije, nauka i obrazovanje: prof. dr Radivoje Mitрović, Državni sekretar, Ministarstvo prosvete i nauke

Doktorske studije njihova realizacija u institutima: Dr Jovan Nedeljković, diрektor Instituta Vinča

Doktorske studije, strateški pravci: prof.  dr Vera Dondur, predsednik Nacionalnog Saveta za naučni i tehnološki razvoj

12.00-13.00

Prezentacija ankete o doktorsakim studijama: udruženje studenata doktorskih studija i mladih istraživača Srbije , presednik udruženjaSlobodan Radičev

Doktorske studije iz perspektive studenata:

Predsednik udruženja studenata doktorskih studija Poljska..

M. Živić, SKONUS

13.00- 14.00 PAUZA – рučak

14.00-15.00

Doktorske studije na univerzitetima u Srbiji

Predstavnici studenata univerzitetau Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Kosovskoj Mitrovici, Novom Pazaru i privatnih univerziteta

15.00-16.00 Okrugli sto: DOKTORSKE STUDIJE

Skup će se održati u svečanoj sali Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad Trg Dositeja Obradovića 6.

Preporučujemo svim zainteresovanim za ovaj skup da izvrše registraciju na sledećem linku: REGISTRACIJA

Poster sa pozivom na skup možete preuzete sa sledećeg linka: POSTER