Konkurs za nagradu za najbolji naučni rad proistekao iz istraživanja objavljenog na doktorskim studijama

Radi podsticaja naučnog stvaralaštva mladih autora u oblasti prava Glasnik Advokatske komore Vojvodine. Časopis za pravnu teoriju i praksu raspisuje:

KONKURS ZA NAGRADU ZA NAJBOLJI NAUČNI RAD PROISTEKAO IZ ISTRAŽIVANJA OBAVLJENOG NA DOKTORSKIM STUDIJAMA

Opšti uslovi konkursa

Nagrada se dodeljuje za najbolji do sada neobjavljeni originalni naučni rad koji se zasniva na naučnom istraživanju koje su kandidati obavili na doktorskim studijama.

Pravo učešća na konkursu imaju studenti doktorskih studija u oblasti prava kao i doktori pravnih nauka koji su titulu doktora nauka stekli nakon 1. 1. 2018. godine.

Pod naučnim istraživanjem podrazumeva se svako istraživanje obavljeno u statusu studenta doktorskih studija, bez obzira da li je vezano za temu disertacije i da li predstavlja formalnu obavezu na doktorskim studijama.

Nagrada iznosi 150.000 dinara.

Konkurs traje do 1. 10. 2020. godine.

Odluku o pobedniku konkursa doneće uređivački odbor Glasnika Advokatske komore Vojvodine najkasnije do 31. 1. 2021. godine.

Radovi se dostavljaju putem platforme za elektronsko uređivanje časopisa na linku: http://aseestant.ceon.rs/index.php/gakv/user ili na e-mail adresu: akvojvodine@gmail.com sa napomenom: Za Konkurs za nagradu za najbolji naučni rad proistekao iz istraživanja obavljenog na doktorskim studijama.

Radovi koji se prijavljuju putem platforme za elektronsko uređivanje časopisa, prijavljuju se prema tehničkim uputstvima za korišćenje tog sistema koja su dostupna na veb-stranici Glasnika Advokatske komore Vojvodine www.glasnik.edu.rs

Uredništvo zadržava pravo tehničkog prilagođavanja teksta u skladu s pravilima uređivanja, lekture i korekture.

Detaljne uslove konkursa možete pogledati na sledećem linku: http://www.glasnik.edu.rs/blog/2020/02/26/konkurs-za-nagradu/

Konkurs za nagradu za najbolji naučni rad proistekao iz istraživanja objavljenog na doktorskim studijama [PDF 200KB]

Konkurs za dodelu nagrade za pisanu pravnu rec [PDF 200KB]

This entry was posted in Vesti. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *