Izveštaj o doktorskim studijama u Republici Srbiji 2015

Anketu o stanju na doktorskim studijama u Republici Srbiji u 2015. godini je sprovelo Udruženje studenata doktorskih studija i mladih istraživača Srbije, skraćeno Doktoranti Srbije. Doktoranti Srbije su nacionalno udruženje svih studenata doktorskih studija kako sa državnih tako i sa privatnih univerziteta u Republici Srbiji. Udruženje poseduje kontakte više od 1200 doktoranta sa skoro svih univerizteta u Srbiji. Najveći broj kontakata, što se može videti i kroz anketu koja se sprovodi od 2010. godine dolazi sa tri najveća državna univerziteta koja ujedno i imaju najveći broj akreditovanih mesta na doktorskim studijama a to su Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Novom Sadu i Univerzitet u Nišu.

Anketa o stanju na doktorskim studijama u Republici Srbiji je pokrenuta 2010. godine kao naš odgovor i jedan od načina da ukažemo na probleme sa kojima se sreću doktoranti koji se školuju na doktorskim studijama u Srbiji. Anketa je od samog početka imala veoma dobar odaziv tako da smo 2010. godine uspeli da anketiramo 335 doktoranata, 2011. godine 567 doktoranta 2012/13 smo anketirali 625 doktoranta, 2014. godine smo anketirali 447 doktoranta a 2015. godine smo imali 353 anketiranih doktoranata. Moramo napomenuti da smo 2011. i 2012/13 godine imali i podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koji su upitnik za anketu prosledili doktorantim stipendistima ministarstva. Slobodno možemo reći da su našom anketom obuhvaćeni najbolji doktoranti na svim univerzitetima u Srbiji i da bi dobijeni rezultati bili sigurno nešto lošiji (alarmantniji) ako bi povećavali uzorak. Rezultate svih anketa koje su sprovodili Doktoranti Srbije je moguće naći na veb sajtu organizacije http://doktoranti.org.rs/dokumenti/.

Anketa je sprovedena tokom zimskog semestra 2015. godine. Anketa je ukupno ukupno sadržala 90 polja za pitanja koja su većinom bila zatvorenog tipa. Od 90 pitanja mi smo prikazali analizu 86 pitanja, za 4 pitanja nismo prikazali rezultate jer ona nisu bila vezana direktno za anketu.

Anketu je popunilo 353 studenata doktorskih studija sa teritorije Republike Srbije od koji 338 studenata koji studiraju na Univerzitetima čiji je osnivač država Srbija i 15 studenata koji studiraju na privatnim Univerzitetima ili imaju drugačiji status.

Ovogodišnju anketa je sprovedena uz podršku Tempus Rodos projekta. Jedan deo ankete je napravljen za WP2 Tempus RODOS projekta koji se bavi saranjdom sa industrijom.

Rezultate ankete možete pogledati na sledećem linku: Anketa [32MB] 

Za sva dodatna pitanja vam stojimo na raspolaganju putem e maila:office@doktoranti.org.rs ili telefona: 063 585 136

This entry was posted in Vesti. Bookmark the permalink.