Trening – Gender in research and in Horizon 2020 projects

GenderSTE-logos

Poziv za učešće na treningu koji će pod okriljem COST GenderSTE akcije, biti održan 3 – 4. marta 2016. godine na Univerzitetu u Novom Sadu.

Tema treninga je Gender in research and in Horizon 2020 projects i prvenstveno je namenjen doktorantima i akademskom osoblju iz regiona koji bi želeli da uključe i aspekt rodne ravnopravnosti u svoje istraživanje.

Trening organizuje Univerzitet u Novom Sadu u okviru projekta COST TN1201 GenderSTE, a rukovodilac akcije je Prof. Dr. Ines Sanchez de Madariaga, Tehnički univerzitet u Madridu, Španija.
Lokalni organizatori su članovi GenderSTE akcije: Karolina Lendak-Kabok, doktorantkinja, Centar za rodne studije, ACIMSI, Univerzitet u Novom Sadu i Prof. dr Imre Lendak, Fakultet tehičkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu.

GenderSTE akcija je mreža kreatora politika i eksperata koji imaju za cilj bolju integraciju rodnog aspekta u prirodne nauke i tehnologiju na sledeća tri polja:

1. Promocija karijera žena u prirodnim naukama i tehnologiji, kroz strukturalnu promenu institucija;

2. Promocija bolje integracije roda u prirodnim naukama, istraživanju i tehnologiji;

3. Identifikacija rodne dimenzije koja je od važnosti za životnu sredinu – vezano za Horizon 2020 Grand Challenges i JPI Urban Europe.
Trening će se držati na engleskom jeziku i predviđen je za ukupno 25 učesnika/ca iz Srbije.
Program treninga možete pruzeti sa linka: http://storage.arm.uns.ac.rs/mail/20151224-cost_genderste_agenda_novi sad_FINAL.pdf

Prijave sa kratkom biografijom (CV) na engleskom jeziku potrebno je dostaviti na email adresu: genderstetraining@ceu.edu

Rok za prijavu kandidata je 10. januar 2016. godine.

This entry was posted in Vesti. Bookmark the permalink.