Rezultati Ankete o kvalitetu doktorskih studija u Republici Srbiji

cropped-Doktoranti-Srbije.pngAnketu o stanju na doktorskim studijama u Republici Srbiji u 2014. godini je sprovelo Udruženje studenata doktorskih studija i mladih istraživača Srbije, skraćeno Doktoranti Srbije. Doktoranti Srbije je nacionalno udruženje svih studenata doktorskih studija kako sa državnih tako i sa privatnih univerziteta u Republici Srbiji.

Prva Anketa je pokrenuta 2010. godine kao naš odgovor i jedan od načina da ukažemo na probleme sa kojima se susreću doktoranti koji se školuju na doktorskim studijama po tkz. bolonjskom principu. Anketa je od samog početka imala veoma dobar odaziv tako da smo 2010. godine uspeli da anketiramo 335 doktoranata, 2011. godine 567 doktoranta 2012/13 smo anketirali 625 doktoranta a 2014. godine smo anketirali 447 doktoranta. Slobodno možemo da kažemo da su našom anketom obuhvaćeni najbolji doktoranti na svim univerzitetima u Srbiji i da bi dobijeni rezultati bili sigurno nešto lošiji (alarmantniji) ako bi povećavali uzorak. Rezultate svih anketa koje su sprovodili Doktoranti Srbije je moguće naći na veb sajtu organizacije http://doktoranti.org.rs/dokumenti/.

Pored pitanja vezanih za doktorske studije doktorantima su postavljena i pitanja da li postoji perspektiva za mlade naučnike u Srbiji, da li planiraju da napuste Srbiju i zašto, da li imaju zaposlenja i ako ga nemaju da li misle da će uspeti da se zaposle posle studija. Rezultati ovih odgovora su veoma poražavajući. Više od 80% doktoranata smatra da nema perspektive u Srbiji a kao posledica toga veći je broj onih doktoranata koji planiraju da napuste Srbiju nego onih koji žele da ostanu. Više od 60% anketiranih anketiranih nema posao i smatra da će ga teško i pronaći. Ako se realno pogleda trenutna situacija na tržištu rada u Srbiji, danas sem državnih univerziteta i instituta doktori nauku u zančajnijem broju rade još jedino na privatnim univerzitetima i fakultetima a i to tržište je već zasićeno. Uvidom u rezultate ankete koju su popunjavali sadašnji doktoranti može se zaključiti da su i oni u potpunosti svesni trenutne situacije u Republici Srbiji. Nažalost sve gore navedeno će Srbiju ponovo svrstati u svetski vrh po odlivu mozgova, trenutno se nalazimo na 141 mesto od ukupno 144 alnalizirane države u Svetskom Indeksu kompetitivnosti

Posebnu zahvalnost za realizaciju ovogodišnje ankete dugujemo prof. dr Veri Dondur predsednici Nacionalnog saveta za naučno tehnološki razvoj, prof. dr Srđanu Stankoviću, predesdniku Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, prof. dr Zorani Lužanin, državnom sekretaru Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, članovima HERE tima, konzorcijumu okupljenom oko Tempus Rodos projekta i kolegama doktorantima sa svih univerziteta u Republici Srbiji.

Rezultate ankete možete pogledati na sledećem linku:

Anketa [low resolution 12MB] za dokument visoke rezulucije molimo Vas kontaktirajte nas putem emaila.

Za sva dodatna pitanja vam stojimo na raspolaganju putem e maila: office@doktoranti.org.rs ili telefona: 063 585 136

This entry was posted in Vesti. Bookmark the permalink.