Program usaršavanja akademskog univerzitetskog osoblja

TRAIN_logo_Baseline_CMYKUniverzitet u Novom Sadu, uz pomoć Fondacije kralja Boduena, otvara prijave za učesnike na trening programima u okviru projekta TRAIN.

Programi su prvenstveno namenjeni mlađim akademskim radnicima Univerziteta, asistentima, istraživačima pripravnicima, istraživačima saradnicima, saradnicima u nastavi, studentima doktorskih studija. Prijave su otvorene za sve zainteresovane.

Programi:

1. Metodologija istraživanja, naučno pisanje i prezentacija rezultata – društvene i humanistićke nauke
2. Metodologija istraživanja, naučko pisanje i prezentacija rezultata – prirodne i tehničke nauke
3. Didaktika i dizajn kurikuluma u visokom obrazovanju 
4. Priprema projektnih aplikacija i menadžment projekata
5. Prezentacione i komunicacione veštine
6. Preduzetničke veštine
7. Umrežavanje i timski rad

Učešće u programima je besplatno.

Svi učesnici će na kraju programa dobiti sertifikat o učešću.
Svi treninzi će se održati u Centralnoj zgradi Univerziteta.

Više informacija i prijave na sledćem linku: http://www.uns.ac.rs/sr/novosti_dogadjaji/2014/1020prijaveTRAIN.html

This entry was posted in Vesti. Bookmark the permalink.