Anketa o doktorskim studijama u Srbiji 2014

Poštovane kolege doktoranti,

Tokom meseca septembra 2014. godine biće sprovedena četvrta po redu anketa o kvalitetu doktorskih studija u Srbiji. Ovogodišnju anketu sprovodi Udruženje studenata doktorskih studija i mladih istraživača Srbije u saradnji sa Nacionalnim savetom za visoko obrazovanje i Nacionalnim savetom za nauku i tehnološki razvoj a uz podršku HERE tima i Tempus kancelarije u Srbiji.

Pozivamo sve doktorante da uzmu učešće i izdvoje 10 minuta za popunjavanje ankete. Rezultati će biti prezentovani svim relevantnim institucijama koje se bave visokim obrazovanjem u Srbiji. Rezultati će takođe biti i deo šire analize stanja i davanja predloga za unapređenje doktorskih studija kroz Tempus projekat RODOS koji se sprovodi u Republici Srbiji do 2016. godine.

Molimo Vas da izdvojite 10 minuta i popunite anketu koja ima za cilj da istraži poziciju nas, studenata doktorskih studija, u Srbiji.

Ova anketa je potpuno anonimna!

Na sledećem linku možete otvoriti anketu: ANKETA DOKTORANI 2014

Takođe Vas molimo da prosledite ovu anketu i vašim kolegama doktorantima koje poznajete da bi rezultati bili što relevantniji.

Udruženje studenata doktorskih studija i mladih istraživača Srbije
Trg Dositeja Obradovića 5
21000 Novi Sad
Srbija
office@doktoranti.org.rs
www.doktoranti.org.rs
Twitter: @DoktorantiSRB

This entry was posted in Vesti. Bookmark the permalink.