Invitation to all PhD candidates for the 11th ORPHEUS Conference, Cologne, March 2016

To PhD Candidates:

a7e8340f-3f4b-4020-8c0f-e02bd75f1648ORPHEUS (*Organisation for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System*) is the organization that deals with the accreditation of the doctoral programs and their standardization at European level (http://www.orpheus-med.org/index.php)

As the part of the 11. ORPHEUS conference, PhD candidates are proud to announce the ORPHEUS PhD Candidates’ workshop entitled *”The role of student-representation on the establishment and operation of doctoral programs“* which will take place on *Friday – March 11th, 2016 from 3.30 p.m. – 6.00 p.m in Cologne, Germany. We find the topic to be both important and interesting for the PhD Candidates. Moreover, *with lowered participation fee (**€ 50,00) and *Hosting program*, we sincerely hope to attract as many PhD Candidates as possible.

Below, you will find the Program and the link of the Conference with all the necessary information.

CONFERENCE WEB SITE>>

For any question about the conference and hosting program you can contact Vesna Ćorić by email: drcoricvesna@gmail.com

Looking forward to meeting you in Cologne!

Sincerely,

PhD Candidates& Members of ORPHEUS Executive Committee

Vesna Ćorić
Faculty of medicine
University of Belgrade, Serbia
Kashish Machanda
University of Cologne, Germany

Šeruj...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditShare on TumblrEmail this to someonePrint this page
Posted in Vesti | Comments Off on Invitation to all PhD candidates for the 11th ORPHEUS Conference, Cologne, March 2016

Otvoreni konkursi u okviru Erazmus Mundus mreža za razmenu studenata

erasmus-logo-high-resolution

Još tri mreže za razmenu studenata u okviru Erazmus Mundus programa otvorile su svoje konkurse za školsku 2016/2017. godinu:

  • Konkurs GREEN-TECH-WB mreže otpočeo je 11. decembra i traje do 25. marta 2016. godine.
  • Konkurs ERAWEB mreže otvoren je 17. decembra i traje do 20. marta 2016. godine.
  • Konkurs SUNBEAM mreže otpočeo je 18. decembra i traje do 5. februara 2016. godine.

Ovi konkursi namenjeni su studentima svih nivoa studija i nastavnom i administrativnom osoblju visokoškolskih institucija. Studenti na partnerskim institucijama iz Srbije koje učestvuju u ovim mrežama mogu se prijaviti za razmenu studenata na svim nivoima studija, a zaposleni na ovim insitucijama mogu se prijaviti za periode mobilnosti. Dostupne studijske oblasti kroz ove mreže, visokoškolske institucije koje su partneri u njima, ali i druge informacije od značaja pogledajte na sajtu svake od mreža.

 

Šeruj...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditShare on TumblrEmail this to someonePrint this page
Posted in Vesti | Comments Off on Otvoreni konkursi u okviru Erazmus Mundus mreža za razmenu studenata

Trening – Gender in research and in Horizon 2020 projects

GenderSTE-logos

Poziv za učešće na treningu koji će pod okriljem COST GenderSTE akcije, biti održan 3 – 4. marta 2016. godine na Univerzitetu u Novom Sadu.

Tema treninga je Gender in research and in Horizon 2020 projects i prvenstveno je namenjen doktorantima i akademskom osoblju iz regiona koji bi želeli da uključe i aspekt rodne ravnopravnosti u svoje istraživanje.

Trening organizuje Univerzitet u Novom Sadu u okviru projekta COST TN1201 GenderSTE, a rukovodilac akcije je Prof. Dr. Ines Sanchez de Madariaga, Tehnički univerzitet u Madridu, Španija.
Lokalni organizatori su članovi GenderSTE akcije: Karolina Lendak-Kabok, doktorantkinja, Centar za rodne studije, ACIMSI, Univerzitet u Novom Sadu i Prof. dr Imre Lendak, Fakultet tehičkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu.

GenderSTE akcija je mreža kreatora politika i eksperata koji imaju za cilj bolju integraciju rodnog aspekta u prirodne nauke i tehnologiju na sledeća tri polja:

1. Promocija karijera žena u prirodnim naukama i tehnologiji, kroz strukturalnu promenu institucija;

2. Promocija bolje integracije roda u prirodnim naukama, istraživanju i tehnologiji;

3. Identifikacija rodne dimenzije koja je od važnosti za životnu sredinu – vezano za Horizon 2020 Grand Challenges i JPI Urban Europe.
Trening će se držati na engleskom jeziku i predviđen je za ukupno 25 učesnika/ca iz Srbije.
Program treninga možete pruzeti sa linka: http://storage.arm.uns.ac.rs/mail/20151224-cost_genderste_agenda_novi sad_FINAL.pdf

Prijave sa kratkom biografijom (CV) na engleskom jeziku potrebno je dostaviti na email adresu: genderstetraining@ceu.edu

Rok za prijavu kandidata je 10. januar 2016. godine.

Šeruj...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditShare on TumblrEmail this to someonePrint this page
Posted in Vesti | Comments Off on Trening – Gender in research and in Horizon 2020 projects

Anketa o doktorskim studijama u Srbiji – 2015

Poštovane kolege doktoranti,

Tokom jeseni 2015. godine biće sprovedena peta po redu anketa o kvalitetu doktorskih studija u Srbiji.

Pozivamo sve doktorante da uzmu učešće i izdvoje 10-15 minuta za popunjavanje ankete. Rezultati će kao i prethodnih godina biti prezentovani Ministarstvu prosvete nauke i tehnološkog razvoja kao i svim relevantnim institucijama koje se bave visokim obrazovanjem u Srbiji. Rezultati će takođe biti i deo šire analize stanja i davanja predloga za unapređenje doktorskih studija kroz Tempus projekat RODOS (Restructuring of Doctoral Studies in Serbia) koji se sprovodi u Republici Srbiji do kraja 2016. godine.

Molimo Vas da izdvojite 10-15 minuta i popunite anketu koja ima za cilj da istraži poziciju nas, studenata doktorskih studija, u Srbiji.

Na sledećem linku možete otvoriti anketu: https://goo.gl/RuPGGv (Google Drive Form)

Takođe Vas molimo da prosledite ovu anketu vašim kolegama doktorantima koje poznajete da bi rezultati bili što relevantniji.

 

Udruženje studenata doktorskih studija i mladih istraživača Srbije
Trg Dositeja Obradovića 5
21000 Novi Sad
Srbija
office@doktoranti.org.rs
www.doktoranti.org.rs
Twitter: @DoktorantiSRB

Šeruj...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditShare on TumblrEmail this to someonePrint this page
Posted in Vesti | Comments Off on Anketa o doktorskim studijama u Srbiji – 2015

Survey analysis of the state of doctoral studies in Serbia — the views of PhD candidates

cropped-Doktoranti-Srbije.pngThis survey on the state of doctoral studies in the Republic of Serbia in 2014 was conducted by the Association of PhD students and young researchers of Serbia (Doktoranti Srbije). Doktoranti Srbije is a national association of PhD students from both state and private universities in Serbia. The association has contact with more than 1,200 doctoral students from almost every university in Serbia. The largest number of contacts, which can be seen through the survey that has been conducted since 2010, come from the three largest state universities, which also have the largest number of accredited places in doctoral studies: the University of Belgrade, University of Novi Sad, and the University of Nis.

The first survey on the state of doctoral studies in Serbia was launched in 2010 as our response to, and an attempt to draw attention to, the problems that PhD students are facing, especially those who are studying under the so-called new Bologna PhD programs. The survey had a very good response rate right from the start: in 2010 we surveyed 335 doctoral students, in 2011 567 doctoral students, 625 doctoral students in 2012/13, and in 2014 we surveyed 447 doctoral students. It is important to mention that in 2011 and 2012/13 we had support from the Ministry of Education, Science and Technological Development, who forwarded our survey to all doctoral student receiving state stipends from the Ministry. It is thus clear that our survey reached the best doctoral candidates at all universities in Serbia and that the results would certainly be worse (more alarming) with a larger sample.

The results of the survey conducted by Doktoranti Srbije can be found at the following link: Survey analysis of the state of doctoral studies in Serbia 2014

Šeruj...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditShare on TumblrEmail this to someonePrint this page
Posted in Vesti | Comments Off on Survey analysis of the state of doctoral studies in Serbia — the views of PhD candidates

Rezultati Ankete o kvalitetu doktorskih studija u Republici Srbiji

cropped-Doktoranti-Srbije.pngAnketu o stanju na doktorskim studijama u Republici Srbiji u 2014. godini je sprovelo Udruženje studenata doktorskih studija i mladih istraživača Srbije, skraćeno Doktoranti Srbije. Doktoranti Srbije je nacionalno udruženje svih studenata doktorskih studija kako sa državnih tako i sa privatnih univerziteta u Republici Srbiji.

Prva Anketa je pokrenuta 2010. godine kao naš odgovor i jedan od načina da ukažemo na probleme sa kojima se susreću doktoranti koji se školuju na doktorskim studijama po tkz. bolonjskom principu. Anketa je od samog početka imala veoma dobar odaziv tako da smo 2010. godine uspeli da anketiramo 335 doktoranata, 2011. godine 567 doktoranta 2012/13 smo anketirali 625 doktoranta a 2014. godine smo anketirali 447 doktoranta. Slobodno možemo da kažemo da su našom anketom obuhvaćeni najbolji doktoranti na svim univerzitetima u Srbiji i da bi dobijeni rezultati bili sigurno nešto lošiji (alarmantniji) ako bi povećavali uzorak. Rezultate svih anketa koje su sprovodili Doktoranti Srbije je moguće naći na veb sajtu organizacije http://doktoranti.org.rs/dokumenti/.

Pored pitanja vezanih za doktorske studije doktorantima su postavljena i pitanja da li postoji perspektiva za mlade naučnike u Srbiji, da li planiraju da napuste Srbiju i zašto, da li imaju zaposlenja i ako ga nemaju da li misle da će uspeti da se zaposle posle studija. Rezultati ovih odgovora su veoma poražavajući. Više od 80% doktoranata smatra da nema perspektive u Srbiji a kao posledica toga veći je broj onih doktoranata koji planiraju da napuste Srbiju nego onih koji žele da ostanu. Više od 60% anketiranih anketiranih nema posao i smatra da će ga teško i pronaći. Ako se realno pogleda trenutna situacija na tržištu rada u Srbiji, danas sem državnih univerziteta i instituta doktori nauku u zančajnijem broju rade još jedino na privatnim univerzitetima i fakultetima a i to tržište je već zasićeno. Uvidom u rezultate ankete koju su popunjavali sadašnji doktoranti može se zaključiti da su i oni u potpunosti svesni trenutne situacije u Republici Srbiji. Nažalost sve gore navedeno će Srbiju ponovo svrstati u svetski vrh po odlivu mozgova, trenutno se nalazimo na 141 mesto od ukupno 144 alnalizirane države u Svetskom Indeksu kompetitivnosti

Posebnu zahvalnost za realizaciju ovogodišnje ankete dugujemo prof. dr Veri Dondur predsednici Nacionalnog saveta za naučno tehnološki razvoj, prof. dr Srđanu Stankoviću, predesdniku Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, prof. dr Zorani Lužanin, državnom sekretaru Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, članovima HERE tima, konzorcijumu okupljenom oko Tempus Rodos projekta i kolegama doktorantima sa svih univerziteta u Republici Srbiji.

Rezultate ankete možete pogledati na sledećem linku:

Anketa [low resolution 12MB] za dokument visoke rezulucije molimo Vas kontaktirajte nas putem emaila.

Za sva dodatna pitanja vam stojimo na raspolaganju putem e maila: office@doktoranti.org.rs ili telefona: 063 585 136

Šeruj...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditShare on TumblrEmail this to someonePrint this page
Posted in Vesti | Comments Off on Rezultati Ankete o kvalitetu doktorskih studija u Republici Srbiji

Program usaršavanja akademskog univerzitetskog osoblja – Jun 2015

TRAIN_logo_Baseline_CMYKUniverzitet u Novom Sadu, uz pomoć Fondacije kralja Boduena, organizuje program obuke (II iteracija) u okviru projekta TRAIN (Training and Research for Academic Newcomers), usmeren na razvoj akademskih veština zaposlenih na fakultetima Univerziteta u Novom Sadu.

Program obuke je prvenstveno namenjen mlađim akademskim radnicima Univerziteta, asistentima, istrazivačima pripravnicima, istraživačima saradnicima, saradnicima u nastavi, studentima doktorskih studija.

Prijave su otvorene za sve zainteresovane.

Programi:

1 . Metodologija istraživanja, naučko pisanje i prezentacija rezultata – prirodne i tehničke nauke
termini: 12. i 15.06

2. Metodologija istraživanja, naučno pisanje i prezentacija rezultata – društvene i humanističke nauke
termini: 08. i 09.06

3. Didaktika i dizajn kurikuluma u visokom obrazovanju
termini: 01. 02. i 04.06

4. Priprema projektnih aplikacija i menadžment projekata
termini: 23. i 24.06

5. Prezentacione i komunikacione veštine
termini: 10. i 11.06

6. Preduzetničke veštine
termini: 16.06.

7. Umrežavanje i timski rad
termini: 17.06..

Učešće je besplatno.  Više infomracija: http://www.uns.ac.rs/sr/novosti_dogadjaji/2015/0515prijaveTRAIN.html
Svi učesnici će na kraju programa dobiti sertifikat o učešću.
Program obuke će se održati u Centralnoj zgradi Univerziteta u Novom Sadu (Dr Zorana Đinđića 1)

Rok za prijavu: 26.05.2015.

Šeruj...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditShare on TumblrEmail this to someonePrint this page
Posted in Vesti | Comments Off on Program usaršavanja akademskog univerzitetskog osoblja – Jun 2015

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti

mpnt-logoNa osnovu Zaključka Odbora za javne službe Vlade Republike Srbije 05 Broj 011-5000/2015 od 06. maja 2015. godine, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u periodu od 11. maja do 31. maja 2015. godine, sprovodi Javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti.

Tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti sa obrazloženjem možete preuzeti ovde>>

Molimo Vas da ako imate primedbe, predloge i sugestije vezane za Nacrt zakona iste dostavite emailom do 29. maja 2015. na adresu: office@doktoranti.org.rs

Šeruj...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditShare on TumblrEmail this to someonePrint this page
Posted in Vesti | Comments Off on Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti

Call is open for the 2015 European Young Researchers’ Award

The European Young Researchers Award (EYRA) is granted since 2010 to researchers demonstrating outstanding research performance and leadership. It aims to inspire early stage researchers to incorporate a European dimension and perspective into their research.

The Award is granted each year; in odd years, the prize is dedicated to PhD candidates, and in even years to post-doctoral fellows. The prize-giving-ceremony is held every two years at the EuroScience Open Forum (ESOF) where the two recipients will present their work. The Award consists of a Certificate, waiving the participation fee to ESOF, a grant to cover travel and accommodation for the stay in the ESOF city and a two years’ free EuroScience membership.

The deadline for the 2015 call, dedicated to PhD candidates, is June 1st, 2015.

EYRA 2015 qualification criteria

• The research must have a clear European dimension, either because it is embedded in a collaboration of researchers in different European countries or it is a research project in one European country that addresses a research topic of European added value.
• The research should be of demonstrably excellent quality (publications, prizes, grants, patents, references in newspapers etc.)
• The criteria that the jury will take into account are: quality of the research results obtained, role in the definition of the research project, inspiration to others (fellow students, members of the research group), outreach to wider audiences.

EYRA 2015 eligibility criteria

• Candidates should work in a European country (understood in the geographic sense as defined by Council of Europe’s membership rules), but are not required to have a European nationality.
• The 2015 call is open to young researchers who are enrolled in their first PhD at the time of the application deadline or have defended their thesis after January 1st, 2015.
• The application should be in English.

EYRA 2015 application procedure and documentation

• Cover page – form to be downloaded, completed and included in the application as cover page available here
• Up to two pages A4 describing the research and its European dimension
• Maximum of two pages CV including statement of prizes/awards already received.
• A list of publications, posters for exhibitions, conferences, performances (including concerts for students in performing arts or musicology, etc.)

The above mentioned documents should be included in a single pdf-file. In addition candidates must supply the names of two scientists and emails in support of the nomination; each of them should be asked to write and send directly to:office@euroscience.org their support letter of no more than two pages A4, commenting on the quality of the candidate in the context of the criteria listed above.

These two letters should be from individuals well qualified in the field, at least one of whom not associated with the research itself.

Applications which do not meet eligibility criteria or do not respect the application procedure in particular the length of documentswill NOT BE ACCEPTED.

An international selection Committee will evaluate the applications and select the Awardee.

Please submit the PDF application electronically via email attachment to office@euroscience.org before June, 1st at 23:59 West European Summer time. Identify the nomination file as “last name-first name”.

Please note that the winner’s application will be published on EuroScience’ s website.

Download here the full version of the 2015 EYRA Awards call for applications.

Šeruj...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditShare on TumblrEmail this to someonePrint this page
Posted in Vesti | Comments Off on Call is open for the 2015 European Young Researchers’ Award

Survey about Open Access Publishing

Survey ON ver2

Dear colleagues,

We are a group of young researchers from the University of Novi Sad, Max Planck Institute, University College London and Harvard Univeristy who are keen to make it easier for people like us to publish their work in open access journals and repositories. We are contacting you because we value your input as a member of academic society.

This survey collects information about awareness of open access among students and early stage researchers. The results will be used to help prepare resources, support and advice for students and young researchers in their journey from writing to publishing papers.

We would be grateful if you could take a few minutes to answer our questions. We would also appreciate your help in passing the survey on to other students and young researchers who might be interested in contributing.

Survey is created in Google Forms. Please click on following link to open survey: http://goo.gl/FmOKBb

Many thanks for your input!

Slobodan Radičev, University of Novi Sad
Prateek Mahalwar, Max Planck Institute
Tom Pollard, University College London
Meredith Niles, Harvard University

Šeruj...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditShare on TumblrEmail this to someonePrint this page
Posted in Vesti | Comments Off on Survey about Open Access Publishing